Els productes TimberTech proporcionen bellesa a habitatges, negocis i complexos turístics. I no només això, els productes TimberTech són segurs, duradors, tenen un baix manteniment i fins i tot poden augmentar el valor del seu habitatge. Amb TimberTech pot construir la coberta dels seus somnis amb total confiança i gaudir de la nostra promesa: Menys treball. Més vida.
TimberTech és un experiment capdavanter en el subministrament de solucions de cobertes i baranes d’alta qualitat. A partir d’excel·lents fibres de fusta i pures resines de polietilè de primer ús, TimberTech fabrica productes de qualitat superior, uniformes en color, forma i grandària.
Els productes TimberTech proporcionen una solució de baix manteniment. No requereixen pintura, ni és necessari envernissar-los ni segellar-los. No s’esquerden, no es podreixen, no es dobleguen, no és ratllen ni s’estellen. I atès que TimberTech és resistent a l’efecte del sol i de l’aigua, manté el color millor que altres fustes compostes.

  • 09552976

  • 82809169

  • 15932860

  • 25123890

  • 26746467

  • 10539828

  • 94158259